Suche im ForumUnsere Magazine

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum zur Ahnenforschung . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

  • »Bonzhonzlefonz« ist der Autor dieses Themas

Wohnort: Neu Wulmstorf

Vereine: GGHH

  • Nachricht senden

1

Samstag, 17. November 2007, 01:11

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen!

Vi gleder oss over at også skandinaviske slektsforskere melder seg inn i dette forumet. Vi håper at det å skrive og lese innlegg er berikende for deres forskning.

Noen henvisninger:
• Hvis du har spørsmål om personer: Det ville være hjelperikt for oss at du ikke bare spør om et navn uten å nevne noen detaljer. Utsikten til et godt resultat er mye bedre om du kan gi informasjoner om data, sted osv.
• Pass på å velge riktig seksjon til forumet. Det er ingen mening i å lete etter en person i en region den ettersøkte aldri har levd i.
• Hvis du har et gammelt dokument som du ikke kan lese p.g.a. gotisk skrift, kan vi gjerne hjelpe deg med å overføre den til nåtidens skrift. Men det ville være snilt av deg om du kunne gi oss en reproduksjon til dokumentet som ikke er for lite. Det kan være svært vanskelig å lese et eneste ord når man ikke har en mulighet å sammenlikne bokstavene med andre deler av teksten.
• Problemer med tysk språk, med bruk av forumet, med registreringsskjemaet osv.? Du kan gjerne henvende deg til administratoren: Bare skriv en PN (personlig melding) til Bonzhonzlefonz. Jeg skal hjelpe deg frem.