Moderatorer

  • Det finnes moderatorer, som er ansvarlig for hver sin seksjon. Hvis du har et spørsmål om en av seksjonene, bare spør moderatoren. Hvordan får jeg kontakt med en av moderatorene?
    1. Klikk på navnet. Du finner navnet rett under tittelen til seksjonen, markert med symbolet .
    Det åpner seg profilet til den moderatoren som er ansvarlig for den utvalgte sesjonen.
    2. Klikk på Private Nachricht senden (Send en privat melding) eller på E-Mail senden (Send en e-post) for å sende en melding til moderatoren.

    Det finnes seksjoner som foreløpig ikke modereres. Du kan henvende deg til en av moderatorene til de andre seksjonene.