Informasjoner til denne seksjonen

 • Det er dessverre ikke mulig å innrette en separat seksjon for hvert land. Men vi ble spurt av slektsforskere om det ville være mulig med en seksjon hvor man kan skrive innlegg om forskjellige land som Storbritannia, Søreuropa, Australia m.m.
  Vi har nå begynt med seksjonen „Andre land” og lurer på om det er nok interesse blant medlemmene våre. Hvis spesielle land blir etterspurt av flere, så kan vi tenke oss å dele opp denne seksjonen for å ta hensyn til det.


  Husk å nevne landet i temalinjen: Det ville være bedre for alle å få bedre oversikt. Eks.:
  Italia: Jeg leter etter Antonio Vivaldi.

  For å finde alle emner om f. eks. Italia, kan du sortere emnene alfabetisk:


  Sortierung & Filterung
  Sortierung nach ... (Sortering etter ...)


  Klikk her og velg „Themen” (Emner), deretter klikk på den grønne pilen . Nå kan du se alle emnene som dreier seg om Italia rett etter hverandre.